دینه‌کوه: روستای مادران
8 مهر 1399

  این روزها نام «دینه‌کوه»، در انتهایی‌ترین بخش الموت شرقی، بیشتر از همیشه تکرار می‌شود؛ همان روستایی که کوچه‌هایش را به ...

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟