نام‌های خانوادگی عجیب در تهران
۱۸ مهر 1398

  براساس مادۀ 997 قانون مدنی هر فردی باید نام‌خانوادگی داشته باشد و بنابر تبصرۀ ذیل مادۀ 41 قانون ثبت‌احوال، نام‌خانوادگی ...

رایج‌ترین نام‌های خانوادگی در کشورهای دنیا
15 شهریور 1399

  آیا می‌دانید نام‌های خانوادگی از کجا می‌آیند؟ آیا معیارهای تعیین نام خانوادگی در تمام کشورهای دنیا یکسان بوده‌اند؟     زمانی که بریتانیا ...

نام‌های خانوادگی در یزد
22 مهر 1399

  خاندان‌هایی که در شهر یزد زندگی می‌کنند، از نظر منشأ تاریخی به شش گروه تعلق دارند: زرتشتیان، سادات، طوایف و ...

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟