نام‌گذاری در ایران دورۀ اسلامی
31 اردیبهشت 1399

آرامگاه اسماعیل سامانی، بخارا، 300 قمری   در دو سه قرن اول بعد از اسلام ایرانیانی که مسلمان نشده بودند، همان شیوه‌های ...

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول «ماهان» باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟