اطلاعات اسم یگانه

ریشه اسم یگانه

معادل ابجد اسم یگانه

معنی اسم یگانه

اسامی مشابه یگانه

افراد مشهور با اسم یگانه

اسم های هم آوا با یگانه

دختر

یگانه

yegâne

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

86

معنی اسم، معنای نام

معنی

۱. تنها؛ ۲. بی‌مثل و مانند

یگانه چطور اسمیه؟ رأی بده

یگانه اسم دوستته؟ بفرست براش


یگانه اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟