یگانه

yegâne

جنس، جنسیتفارسی
دختر
معادل ابجد
86
معنی اسم، معنای نام
۱. تنها؛ ۲. بی‌مثل و مانند

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟