یگانه

yegâne

جنس
دختر
زبان
فارسی
معادل ابجد
86
معنا
۱. تنها؛ ۲. یکتا؛ بی‌همتا؛ بی‌مثل و مانند

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟