یکتا

yektâ

جنس
پسر
زبان
فارسی
معادل ابجد
411
معنا
تنها؛ یگانه؛ بی‌همتا؛ بی‌مانند؛ بی‌نظیر

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟