اطلاعات اسم یکتا

ریشه اسم یکتا

معادل ابجد اسم یکتا

معنی اسم یکتا

اسامی مشابه یکتا

افراد مشهور با اسم یکتا

اسم های هم آوا با یکتا

پسر

یکتا

yektâ

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

411

معنی اسم، معنای نام

معنی

۱. تنها؛ ۲. بی‌مثل و مانند

نامداران، نام آوران، مشاهیر، افراد مشهور

نامداران

یکتا چطور اسمیه؟ رأی بده

یکتا اسم دوستته؟ بفرست براش


یکتا اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟