اطلاعات اسم یونس

ریشه اسم یونس

معادل ابجد اسم یونس

معنی اسم یونس

اسامی مشابه یونس

افراد مشهور با اسم یونس

اسم های هم آوا با یونس

پسر

یونس

yunes

ریشه

ریشه

سریانی

ابجد

معادل ابجد

126

هم‌آواها، اسامی مشابه، نام‌های هم‌وزن

هم‌آواها

یونس چطور اسمیه؟ رأی بده

یونس اسم دوستته؟ بفرست براش


یونس اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟