یونس

yuno(e)s

جنس
پسر
زبان
سریانی
معادل ابجد
126
هم‌آواها

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟