اطلاعات اسم یوشع

ریشه اسم یوشع

معادل ابجد اسم یوشع

معنی اسم یوشع

اسامی مشابه یوشع

افراد مشهور با اسم یوشع

اسم های هم آوا با یوشع

پسر

یوشع

yuše'

ریشه

ریشه

عبری

ابجد

معادل ابجد

386

معنی اسم، معنای نام

معنی

در اصل، هوشع (او نجات می‌دهد) و بعدها یهوشوع (یهوه نجات می‌دهد.)

هم‌آواها، اسامی مشابه، نام‌های هم‌وزن

هم‌آواها

نامداران، نام آوران، مشاهیر، افراد مشهور

نامداران

یوشع چطور اسمیه؟ رأی بده

یوشع اسم دوستته؟ بفرست براش


یوشع اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟