یوسف

yuso(e)f

جنس
پسر
زبان
عبری
معادل ابجد
156
معنا
خواهد افزود
هم‌آواها

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟