یمین‌الله

yaminollâh

جنس
پسر
زبان
عربی
معادل ابجد
176
معنا
دست راست خدا

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟