اطلاعات اسم یمین

ریشه اسم یمین

معادل ابجد اسم یمین

معنی اسم یمین

اسامی مشابه یمین

افراد مشهور با اسم یمین

اسم های هم آوا با یمین

پسر

یمین

yamin

ریشه

ریشه

عربی

ابجد

معادل ابجد

110

معنی اسم، معنای نام

معنی

۱. راست؛ طرف راست؛ ۲. دست راست انسان؛ ۳. قسم؛ سوگند.

یمین چطور اسمیه؟ رأی بده

یمین اسم دوستته؟ بفرست براش


یمین اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟