اطلاعات اسم یمانی

ریشه اسم یمانی

معادل ابجد اسم یمانی

معنی اسم یمانی

اسامی مشابه یمانی

افراد مشهور با اسم یمانی

اسم های هم آوا با یمانی

پسر

یمانی

yamâni

ریشه

ریشه

عربی

ابجد

معادل ابجد

111

معنی اسم، معنای نام

معنی

اهلِ یمن

هم‌آواها، اسامی مشابه، نام‌های هم‌وزن

هم‌آواها

یمانی چطور اسمیه؟ رأی بده

یمانی اسم دوستته؟ بفرست براش


یمانی اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟