اطلاعات اسم یلماز

ریشه اسم یلماز

معادل ابجد اسم یلماز

معنی اسم یلماز

اسامی مشابه یلماز

افراد مشهور با اسم یلماز

اسم های هم آوا با یلماز

پسر

یلماز

yelmâz

ریشه

ریشه

ترکی

ابجد

معادل ابجد

88

معنی اسم، معنای نام

معنی

بی‌باک، شجاع

نامداران، نام آوران، مشاهیر، افراد مشهور

نامداران

یلماز چطور اسمیه؟ رأی بده

یلماز اسم دوستته؟ بفرست براش


یلماز اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟