اطلاعات اسم یغماناز

ریشه اسم یغماناز

معادل ابجد اسم یغماناز

معنی اسم یغماناز

اسامی مشابه یغماناز

افراد مشهور با اسم یغماناز

اسم های هم آوا با یغماناز

دختر

یغماناز

yaqmânâz

ریشه

ریشه

ترکی - فارسی

ابجد

معادل ابجد

1109

هم‌آواها، اسامی مشابه، نام‌های هم‌وزن

هم‌آواها

یغماناز چطور اسمیه؟ رأی بده

یغماناز اسم دوستته؟ بفرست براش


یغماناز اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟