اطلاعات اسم یغما

ریشه اسم یغما

معادل ابجد اسم یغما

معنی اسم یغما

اسامی مشابه یغما

افراد مشهور با اسم یغما

اسم های هم آوا با یغما

پسر

یغما

yaqmâ

ریشه

ریشه

ترکی

ابجد

معادل ابجد

1051

معنی اسم، معنای نام

معنی

چپاول؛ تاراج؛ غارت

نامداران، نام آوران، مشاهیر، افراد مشهور

نامداران

یغما چطور اسمیه؟ رأی بده

یغما اسم دوستته؟ بفرست براش


یغما اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟