اطلاعات اسم یسنا

ریشه اسم یسنا

معادل ابجد اسم یسنا

معنی اسم یسنا

اسامی مشابه یسنا

افراد مشهور با اسم یسنا

اسم های هم آوا با یسنا

دختر

یسنا

yasnâ

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

121

معنی اسم، معنای نام

معنی

۱. یکی از بخش‌های پنج‌گانۀ اوستا که هنگام مراسم مذهبی خوانده می‌شود؛ ۲. ستایش؛ پرستش؛ ۳. نماز.

نامداران، نام آوران، مشاهیر، افراد مشهور

نامداران

یسنا چطور اسمیه؟ رأی بده

یسنا اسم دوستته؟ بفرست براش


یسنا اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟