یاسمین

yâsamin

جنس، جنسیتفارسی
دختر
معادل ابجد
171
معنی اسم، معنای نام
یاسمن

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟