یاسمین

yâsamin

جنس
دختر
زبان
فارسی
معادل ابجد
171
معنا
یاسمن

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟