یاسمن

yâsaman

جنس
دختر
زبان
فارسی
معادل ابجد
161
معنا
درختچه‌ای زینتی با گل‌های زرد، سفید، یا بنفش

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟