اطلاعات اسم گلشید

ریشه اسم گلشید

معادل ابجد اسم گلشید

معنی اسم گلشید

اسامی مشابه گلشید

افراد مشهور با اسم گلشید

اسم های هم آوا با گلشید

دختر

گلشید

golšid

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

364

معنی اسم، معنای نام

معنی

1. گلِ درخشان؛ 2. گلِ خورشید

گلشید چطور اسمیه؟ رأی بده

گلشید اسم دوستته؟ بفرست براش


گلشید اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟