اطلاعات اسم گلاره

ریشه اسم گلاره

معادل ابجد اسم گلاره

معنی اسم گلاره

اسامی مشابه گلاره

افراد مشهور با اسم گلاره

اسم های هم آوا با گلاره

دختر

گلاره

gelâre

ریشه

ریشه

کردی

ابجد

معادل ابجد

256

معنی اسم، معنای نام

معنی

1. مردمک چشم؛ 2. حبۀ انگور

گلاره چطور اسمیه؟ رأی بده

گلاره اسم دوستته؟ بفرست براش


گلاره اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟