اطلاعات اسم کیان

ریشه اسم کیان

معادل ابجد اسم کیان

معنی اسم کیان

اسامی مشابه کیان

افراد مشهور با اسم کیان

اسم های هم آوا با کیان

پسر

کیان

kiyân

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

61

معنی اسم، معنای نام

معنی

شالوده؛ هستی؛ بنیان

کیان چطور اسمیه؟ رأی بده

کیان اسم دوستته؟ بفرست براش


کیان اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟