اطلاعات اسم کژال

ریشه اسم کژال

معادل ابجد اسم کژال

معنی اسم کژال

اسامی مشابه کژال

افراد مشهور با اسم کژال

اسم های هم آوا با کژال

دختر

کژال

kažâl

ریشه

ریشه

کردی

ابجد

معادل ابجد

38

معنی اسم، معنای نام

معنی

غزال

نامداران، نام آوران، مشاهیر، افراد مشهور

نامداران

کژال چطور اسمیه؟ رأی بده

کژال اسم دوستته؟ بفرست براش


کژال اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟