اطلاعات اسم کوثر

ریشه اسم کوثر

معادل ابجد اسم کوثر

معنی اسم کوثر

اسامی مشابه کوثر

افراد مشهور با اسم کوثر

اسم های هم آوا با کوثر

دختر

کوثر

kowsar

ریشه

ریشه

عربی

ابجد

معادل ابجد

706

معنی اسم، معنای نام

معنی

۱. نهری در بهشت؛ ۲. هر چیز فراوان و متراکم؛ 3. شخص بزرگ و پرخیر؛ بخشنده.

کوثر چطور اسمیه؟ رأی بده

کوثر اسم دوستته؟ بفرست براش


کوثر اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟