کوثر

kowsar

دختر
جنس، جنسیت

عربی

معادل ابجد

706

معنی اسم، معنای نام

۱. نهری در بهشت؛ ۲. هر چیز فراوان و متراکم؛ 3. شخص بزرگ و پرخیر؛ بخشنده.

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟