کوثر

kowsar

جنس، جنسیتعربی
دختر
معادل ابجد
706
معنی اسم، معنای نام
۱. نهری در بهشت؛ ۲. هر چیز فراوان و متراکم؛ 3. شخص بزرگ و پرخیر؛ بخشنده.

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟