کوثر

kowsar

جنس
دختر
زبان
عربی
معادل ابجد
706
معنا
۱. نهری در بهشت؛ ۲. صد‌وهشتمین سورۀ قرآن کریم، مکی، دارای ۳ آیه؛ إنّاٲعطینا؛ ۳. هر چیز فراوان و متراکم؛ ۴. شخص بزرگ و پرخیر؛ بخشنده.

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟