کمند

kamand

جنس
دختر
زبان
فارسی
معادل ابجد
94
معنا
۱. طنابی بلند با سری حلقه‌مانند برای گرفتار کردن انسان یا حیوان.
هم‌آواها

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟