کمند

kamand

جنس، جنسیتفارسی
دختر
معادل ابجد
94
معنی اسم، معنای نام
طنابی بلند با سری حلقه‌مانند برای گرفتار کردن انسان یا حیوان.

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟