کرشمه

kerešme

دختر
جنس، جنسیت

فارسی

معادل ابجد

545

معنی اسم، معنای نام

۱. ناز؛ ۲. اشاره با چشم و ابرو؛ غمزه؛ ۳. حرکات دل‌انگیز چشم و ابروی زیبا‌رویان

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟