کرشمه

kerešme

جنس، جنسیتفارسی
دختر
معادل ابجد
545
معنی اسم، معنای نام
۱. ناز؛ ۲. اشاره با چشم و ابرو؛ غمزه؛ ۳. حرکات دل‌انگیز چشم و ابروی زیبا‌رویان

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟