اطلاعات اسم پندار

ریشه اسم پندار

معادل ابجد اسم پندار

معنی اسم پندار

اسامی مشابه پندار

افراد مشهور با اسم پندار

اسم های هم آوا با پندار

پسر

پندار

pendâr

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

257

معنی اسم، معنای نام

معنی

۱. گمان، خیال، تصور؛ ٢. اندیشه؛ ۳. بن مضارعِ پنداشتن و پنداریدن؛ ۴. (در ترکیب با کلمۀ دیگر) پندارنده؛ ۵. غرور، تکبر، خودبینی

پندار چطور اسمیه؟ رأی بده

پندار اسم دوستته؟ بفرست براش


پندار اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟