اطلاعات اسم پناه

ریشه اسم پناه

معادل ابجد اسم پناه

معنی اسم پناه

اسامی مشابه پناه

افراد مشهور با اسم پناه

اسم های هم آوا با پناه

دختر

پناه

panâh

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

58

معنی اسم، معنای نام

معنی

۱. حامی، پشتیبان؛ ٢. امان، زنهار؛ ۳.حمایت؛ ۴. پناهگاه؛ ۵. بن مضارعِ پناهیدن؛ ٦. (در ترکیب با کلمۀ دیگر) پناه‌دهنده

پناه چطور اسمیه؟ رأی بده

پناه اسم دوستته؟ بفرست براش


پناه اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟