اطلاعات اسم پریسان

ریشه اسم پریسان

معادل ابجد اسم پریسان

معنی اسم پریسان

اسامی مشابه پریسان

افراد مشهور با اسم پریسان

اسم های هم آوا با پریسان

دختر

پریسان

parisân

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

323

معنی اسم، معنای نام

معنی

مانند پری

پریسان چطور اسمیه؟ رأی بده

پریسان اسم دوستته؟ بفرست براش


پریسان اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

1

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟