اطلاعات اسم پریا

ریشه اسم پریا

معادل ابجد اسم پریا

معنی اسم پریا

اسامی مشابه پریا

افراد مشهور با اسم پریا

اسم های هم آوا با پریا

دختر

پریا

pariyâ

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

213

معنی اسم، معنای نام

معنی

مانند پری

پریا چطور اسمیه؟ رأی بده

پریا اسم دوستته؟ بفرست براش


پریا اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟