اطلاعات اسم پرگل

ریشه اسم پرگل

معادل ابجد اسم پرگل

معنی اسم پرگل

اسامی مشابه پرگل

افراد مشهور با اسم پرگل

اسم های هم آوا با پرگل

دختر

پرگل

pargol

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

252

دختر

پرگل

porgol

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

252

معنی اسم، معنای نام

معنی

دارای گل‌های بسیار

پرگل چطور اسمیه؟ رأی بده

پرگل اسم دوستته؟ بفرست براش


پرگل اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟