اطلاعات اسم پروا

ریشه اسم پروا

معادل ابجد اسم پروا

معنی اسم پروا

اسامی مشابه پروا

افراد مشهور با اسم پروا

اسم های هم آوا با پروا

دختر

پروا

parvâ

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

209

معنی اسم، معنای نام

معنی

۱. بیم، ترس؛ ۲. توجه، اعتنا؛ ۳. میل، رغبت؛ ۴. طاقت، شکیبایی؛ ۵. صبروقرار، آرام

پروا چطور اسمیه؟ رأی بده

پروا اسم دوستته؟ بفرست براش


پروا اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟