اطلاعات اسم پرهام

ریشه اسم پرهام

معادل ابجد اسم پرهام

معنی اسم پرهام

اسامی مشابه پرهام

افراد مشهور با اسم پرهام

اسم های هم آوا با پرهام

پسر

پرهام

parhâm

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

248

پرهام چطور اسمیه؟ رأی بده

پرهام اسم دوستته؟ بفرست براش


پرهام اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟