پربها

porbahâ

جنس، جنسیتفارسی
دختر
معادل ابجد
210
معنی اسم، معنای نام
گران‌بها، ارزشمند

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول «ماهان» باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟