اطلاعات اسم پارمیس

ریشه اسم پارمیس

معادل ابجد اسم پارمیس

معنی اسم پارمیس

اسامی مشابه پارمیس

افراد مشهور با اسم پارمیس

اسم های هم آوا با پارمیس

دختر

پارمیس

pârmis

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

313

پارمیس چطور اسمیه؟ رأی بده

پارمیس اسم دوستته؟ بفرست براش


پارمیس اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟