اطلاعات اسم پارسا

ریشه اسم پارسا

معادل ابجد اسم پارسا

معنی اسم پارسا

اسامی مشابه پارسا

افراد مشهور با اسم پارسا

اسم های هم آوا با پارسا

پسر

پارسا

pârsâ

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

264

معنی اسم، معنای نام

معنی

کسی که از گناه بپرهیزد و به طاعت و عبادت روز بگذراند، پرهیزکار، پاک‌دامن

نامداران، نام آوران، مشاهیر، افراد مشهور

نامداران

پارسا چطور اسمیه؟ رأی بده

پارسا اسم دوستته؟ بفرست براش


پارسا اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟