اطلاعات اسم ونداد

ریشه اسم ونداد

معادل ابجد اسم ونداد

معنی اسم ونداد

اسامی مشابه ونداد

افراد مشهور با اسم ونداد

اسم های هم آوا با ونداد

پسر

ونداد

vandâd

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

65

ونداد چطور اسمیه؟ رأی بده

ونداد اسم دوستته؟ بفرست براش


ونداد اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟