اطلاعات اسم وندا

ریشه اسم وندا

معادل ابجد اسم وندا

معنی اسم وندا

اسامی مشابه وندا

افراد مشهور با اسم وندا

اسم های هم آوا با وندا

دختر

وندا

vendâ

ریشه

ریشه

کردی

ابجد

معادل ابجد

61

معنی اسم، معنای نام

معنی

زن و دختر باسواد

دختر

وندا

vandâ

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

61

وندا چطور اسمیه؟ رأی بده

وندا اسم دوستته؟ بفرست براش


وندا اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟