وفا

vafâ

جنس، جنسیتعربی
پسر
معادل ابجد
87
معنی اسم، معنای نام
به‌جا آوردن عهد و پیمان؛ نگهداری عهد‌و‌پیمان؛ پایداری در دوستی

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول «ماهان» باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟