اطلاعات اسم هستی

ریشه اسم هستی

معادل ابجد اسم هستی

معنی اسم هستی

اسامی مشابه هستی

افراد مشهور با اسم هستی

اسم های هم آوا با هستی

دختر

هستی

hasti

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

475

معنی اسم، معنای نام

معنی

۱. وجود؛ ۲. زندگی؛ ۳. دارایی؛ سرمایه؛ ۴. جهان.

نامداران، نام آوران، مشاهیر، افراد مشهور

نامداران

هستی چطور اسمیه؟ رأی بده

هستی اسم دوستته؟ بفرست براش


هستی اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟