اطلاعات اسم نیک

ریشه اسم نیک

معادل ابجد اسم نیک

معنی اسم نیک

اسامی مشابه نیک

افراد مشهور با اسم نیک

اسم های هم آوا با نیک

پسر

نیک

nik

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

60

معنی اسم، معنای نام

معنی

۱. خوب؛ خوش؛ ۲. شخص نیکوکار؛ ۳. زیبا

هم‌آواها، اسامی مشابه، نام‌های هم‌وزن

هم‌آواها

نیک چطور اسمیه؟ رأی بده

نیک اسم دوستته؟ بفرست براش


نیک اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟