اطلاعات اسم نیلی

ریشه اسم نیلی

معادل ابجد اسم نیلی

معنی اسم نیلی

اسامی مشابه نیلی

افراد مشهور با اسم نیلی

اسم های هم آوا با نیلی

دختر

نیلی

nili

ریشه

ریشه

سانسکریت ـ فارسی

ابجد

معادل ابجد

100

معنی اسم، معنای نام

معنی

۱. از رنگ‌های ترکیبی؛ آبی تیره؛ ۲. به رنگ نیل؛ کبودرنگ.

نیلی چطور اسمیه؟ رأی بده

نیلی اسم دوستته؟ بفرست براش


نیلی اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟