نیلوفر

nilufar

جنس، جنسیتفارسی
دختر
معادل ابجد
376
معنی اسم، معنای نام
گیاهی با گل‌های شیپوری و کبودرنگ که مانند پیچک به اشیای مجاور خود می‌پیچد و بالا می‌رود.

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟