اطلاعات اسم نیروانا

ریشه اسم نیروانا

معادل ابجد اسم نیروانا

معنی اسم نیروانا

اسامی مشابه نیروانا

افراد مشهور با اسم نیروانا

اسم های هم آوا با نیروانا

دختر

نیروانا

nirvânâ

ریشه

ریشه

سنسکریت

ابجد

معادل ابجد

318

معنی اسم، معنای نام

معنی

آخرین مرحلۀ سلوک نزد بودا که محو شدن جنبۀ حیوانی وجود و رسیدن به کمال است.

هم‌آواها، اسامی مشابه، نام‌های هم‌وزن

هم‌آواها

نیروانا چطور اسمیه؟ رأی بده

نیروانا اسم دوستته؟ بفرست براش


نیروانا اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟