نیر

nayyer

جنس، جنسیتعربی
دختر
معادل ابجد
260
معنی اسم، معنای نام
روشنایی‌دهنده؛ درخشان؛ نوردهنده

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول «ماهان» باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟