اطلاعات اسم نیایش

ریشه اسم نیایش

معادل ابجد اسم نیایش

معنی اسم نیایش

اسامی مشابه نیایش

افراد مشهور با اسم نیایش

اسم های هم آوا با نیایش

دختر

نیایش

niyâyeš

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

371

معنی اسم، معنای نام

معنی

۱. دعا از روی تضرع و زاری؛ ۲. پرستش؛ ۳. آفرین؛ ستایش

هم‌آواها، اسامی مشابه، نام‌های هم‌وزن

هم‌آواها

نامداران، نام آوران، مشاهیر، افراد مشهور

نامداران

نیایش چطور اسمیه؟ رأی بده

نیایش اسم دوستته؟ بفرست براش


نیایش اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟