نیایش

niyâyeš

جنس
دختر
زبان
فارسی
معادل ابجد
371
معنا
۱. دعا از روی تضرع و زاری؛ ۲. پرستش؛ ۳. آفرین؛ ستایش
هم‌آواها

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟