نیایش

niyâyeš

جنس، جنسیتفارسی
دختر
معادل ابجد
371
معنی اسم، معنای نام
۱. دعا از روی تضرع و زاری؛ ۲. پرستش؛ ۳. آفرین؛ ستایش

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟