اطلاعات اسم نیاز

ریشه اسم نیاز

معادل ابجد اسم نیاز

معنی اسم نیاز

اسامی مشابه نیاز

افراد مشهور با اسم نیاز

اسم های هم آوا با نیاز

دختر

نیاز

niyâz

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

68

معنی اسم، معنای نام

معنی

۱. حاجت؛ میل و خواهش؛ ۲. عشق و آرزو؛ ۳. تحفه و هدیۀ درویشان؛ ۴. نذری که برای گرفتن مراد و حاجت به کسی یا جایی بدهند.

نیاز چطور اسمیه؟ رأی بده

نیاز اسم دوستته؟ بفرست براش


نیاز اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟