نگین

negin

جنس
دختر
زبان
فارسی
معادل ابجد
130
معنا
۱. آنچه بر روی انگشتری نصب کنند؛

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟