اطلاعات اسم نگین

ریشه اسم نگین

معادل ابجد اسم نگین

معنی اسم نگین

اسامی مشابه نگین

افراد مشهور با اسم نگین

اسم های هم آوا با نگین

دختر

نگین

negin

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

130

معنی اسم، معنای نام

معنی

۱. آنچه بر روی انگشتری نصب کنند؛ ۲. سنگ قیمتی و گوهر که بر روی چیزی نصب کنند.

نگین چطور اسمیه؟ رأی بده

نگین اسم دوستته؟ بفرست براش


نگین اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟