نگین

negin

جنس، جنسیتفارسی
دختر
معادل ابجد
130
معنی اسم، معنای نام
۱. آنچه بر روی انگشتری نصب کنند؛ ۲. سنگ قیمتی و گوهر که بر روی چیزی نصب کنند.

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟