اطلاعات اسم نگاه

ریشه اسم نگاه

معادل ابجد اسم نگاه

معنی اسم نگاه

اسامی مشابه نگاه

افراد مشهور با اسم نگاه

اسم های هم آوا با نگاه

دختر

نگاه

negâh

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

76

معنی اسم، معنای نام

معنی

۱. دید؛ نظر؛ ۲. چشم.

نگاه چطور اسمیه؟ رأی بده

نگاه اسم دوستته؟ بفرست براش


نگاه اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟