اطلاعات اسم نگارین

ریشه اسم نگارین

معادل ابجد اسم نگارین

معنی اسم نگارین

اسامی مشابه نگارین

افراد مشهور با اسم نگارین

اسم های هم آوا با نگارین

دختر

نگارین

negârin

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

331

معنی اسم، معنای نام

معنی

۱. رنگین؛ هر چیز رنگ‌آمیزی‌شده؛ ۲. آرایش‌شده؛ نقش‌دار؛ ۳. معشوق و محبوب خوب‌رو.

هم‌آواها، اسامی مشابه، نام‌های هم‌وزن

هم‌آواها

نگارین چطور اسمیه؟ رأی بده

نگارین اسم دوستته؟ بفرست براش


نگارین اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟