نگار

negâr

جنس، جنسیتفارسی
دختر
معادل ابجد
271
معنی اسم، معنای نام
۱. نقش؛ تصویر؛ 2. معشوق؛ محبوب؛ 3. بت؛ 4. زیور؛ 5. رنگین.

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟