اطلاعات اسم نویان

ریشه اسم نویان

معادل ابجد اسم نویان

معنی اسم نویان

اسامی مشابه نویان

افراد مشهور با اسم نویان

اسم های هم آوا با نویان

پسر

نویان

noyân

ریشه

ریشه

ترکی

ابجد

معادل ابجد

117

معنی اسم، معنای نام

معنی

۱. شاهزاده؛ پادشاه‌زاده؛ ۲. امیر؛ ۳. فرماندهِ سپاه.

نویان چطور اسمیه؟ رأی بده

نویان اسم دوستته؟ بفرست براش


نویان اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟